— PROJEKTY —

Regionální rozvoj

Sdružení vyhledává vhodné dotační tituly zaměřené na rozvoj infrastruktury mikroregionu. Realizuje projekty
pro celý mikroregion, pro jednotlivé obce, či menší skupiny obcí dle jejich zájmu. 

Napomáhá svým členům v definování vhodných projektových záměrů, případně se zpracováním konkrétních žádostí. Je partnerem projektů realizovaných obcemi,

Svou činnost zaměřuje také 
na vzdělávání dle požadavků členů Sdružení.

Je zřizovatelem MAS Krušné hory, o.p.s, která získává a směruje prostředky
z EU a národních zdrojů především
do venkova.

Realizované projekty:

Budování kapacity místního rozvoje
v regionu Krušné hory - západ

Partnerství

Cestovní ruch

Společnými projekty obcí a měst zajišťuje Sdružení rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních hodnot v oblasti.

Cílem  této činnosti je  rozvoj destinace, zvýšení její atraktivity, podání  přehledné a ucelené nabídky, budování jednotné značky.

Zároveň podpora přínosu cestovního ruchu pro místní obyvatele.

Realizované projekty:

Krušnohorské výletní noviny

Propagujeme západní Krušnohoří přes hranice

Hotelové desky

Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím

S Marcebilou Krušnohořím

Cykloturistická mapa

Studie vodácké infrastruktury

Vítejte zpět v Ostrově pane Bachu !

Životní prostředí

Cílem této činnosti je zlepšení životní úrovně a životního prostředí obyvatel mikroregionu a zlepšení jejich vztahu
ke své obci a svému okolí.

Snahou je motivovat veřejnost,
aby nebyla lhostejná ke svému okolí
a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. 

Realizované projekty:

Čištění vodních toků a naučných stezek

— PROJEKTY V ROCE 2022 —


Malý průvodce západním Krušnohořím

E-book Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím, který je na našich stránkách ke stažení zdarma, se dočká i své tištěné podoby, o kterou byl projeven zájem.  Přehledně shrnuje pro návštěvníky vhodné tipy na výlety a trávení volného času na území mikroregionu i jeho okolí.

V rámci projektu dojde k aktualizaci textů a doplnění informací. Cílem je vytvořit ucelený propagační materiál pro prezentaci na veletrzích cestovního ruchu. Distribuce průvodce bude směřována, také do místních infocenter.

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje. 


Výletní noviny

Po úspěšném loňském roce navážeme dalším číslem výletních novin z Krušnohoří. Výletní noviny 2021 získaly dvě ocenění. 3. místo za nejzajímavější propagační materiál v soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů.na veletrhu cestovního ruchu České republiky Holiday world & Region world v Praze.  2. místo na 21. ročníku veletrhu cestovního ruchu Regiony České republiky v Lysé nad Labem v soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů. 

Noviny obsahují nabídku pro turisty na území Ostrovska, Krušnohoří a Poohří. Noviny jsou přínosem nejen pro turisty, ale i pro  místní obyvatele k orientaci v nabídce atraktivit a tipů na trávení volného času v okolí jejich bydliště. 

Letos přidáváme čtyři strany obsahu. Uprostřed novin je k dispozici přehledná mapa s vyznačením našich tipů. Na Výletních novinách opět spolupracujeme s městem Ostrov a MAS Krušné hory, o.p.s.

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje.  


Senior není agresor

Cílem projektu je podpora aktivní činnosti seniorů v oblasti bezpečnosti a ochrany lidských práv uspořádáním přednášek s besedou na téma bezpečnosti silničního provozu pro starší řidiče. Nutnost vlastní mobility s věkem roste, nikoliv klesá. Většinovou řidičskou komunitou je starší řidič často neodůvodněně dehonestován.

Co nejdelší udržení přiměřeného životního komfortu i po stránce řidičské způsobilosti je tedy společensky velmi důležitým aspektem. Autoři besedy jsou zkušení dopravní specialisté s celostátní působností. Neformální beseda s posluchači má za cíl doplnit nebo upřesnit některé absentující detaily ve znalostech aplikace platných předpisů. 

Přednáška proběhne ve více obcích svazku.

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje. 


Digitální úřední desky v obcích Sdružení Krušné hory - západ

V rámci výzvy číslo 7 MAS Krušné hory, o.p.s. do Programu rozvoje venkova, byly pro některé obce svazku zpracovány žádosti na pořízení digitálních úředních desek.

Mobiliář slouží k přenosu informací digitálním způsobem, místo tištěných zpráv na úředních deskách

Cílem projektu je zlepšení komunikace úřadu směrem k občanům a zvelebení veřejného prostranství. Kromě povinných úředních dokumentů budou desky využívány i pro vyvěšování dalších důležitých sdělení, pozvánek a informací o místních zajímavostech. Budou zároveň sloužit jako informační kiosek. Informace budou pro občany přehlednější a snadno vyhledatelné.

Žádosti byly podány v rámci článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. 


Optimalizace odpadů 

Výchozím krokem bylo zpracování společné analýzy optimalizace odpadů v jednotlivých svazcích pro možný společný postup v rámci odpadového hospodářství. V analýze je navržen systém door to door, tedy vlastní popelnice na tříděný odpad pro rodinnou zástavbu. 

Pro inspiraci byl uspořádána exkurze za příkladem dobré praxe do svazku obcí Židlochovice. 

Dalším krokem bude podání žádosti v rámci OPŽP Specifický cíl 1.5 - Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje,  na pořízení popelnic na tříděný odpad  Zapojují se i obce mimo svazek.