Projekty

V roce 2019 realizuje sdružení tyto projekty

 

Mobilní aplikace Geofun

Cílem projektu je vytvořit hru do mobilní aplikace Geofun představující území obcí Sdružení Krušné hory-západ. Hra směřuje k zatraktivnění regionu. 

 

Hra realizovaná SKH-Z je pilotním projektem pro prezentaci regionu. Pro dvacet obcí sdružení, které jsou různé svou velikostí i tím, co můžou nabídnout, je jednotící linkou průvodkyně  bájná víla Marcebila, patronka krušnohoří, která se ztratí v údolí a bude hledat cestu zpátky do hor.

O každé obci svazku  se natočí kráký medailonek s průvodkyní Marcebilou. Zároveň záběry obce z dronu, které mohou obce využít i pro prezentační účely.

 

       

 

Na projekt byla schválena   dotace z Karlovarského kraje.
Podpořila jej společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

       

 

 

Čištění vodních toků a naučných stezek

Cílem projektu je vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí kolem vodních toků a podél naučných
stezek a provést údržbu a drobné opravy mobiliáře (cedulí, košů, laviček, herních prvků apod.) Projekt
byl již realizován v předchozích dvou letech a setkal se v dotčených obcích s pozitivním ohlasem.
Proto bychom v něm rádi pokračovali. Dotace bude použita na nákup materiálu na údržbu a opravu,
nákup ochranných pomůcek (rukavic), pytlů na odpad, svoz odpadu, likvidaci odpadu.
Do akce bude zapojena veřejnost včetně dětí a mládeže. Proběhne v každé obci zvlášť (viz. příloha).
SKHZ bude koordinátorem celé akce v území. Obce budou jednotlivými garanty vedení akce v místě.
Cílem je motivovat veřejnost, aby nebyla lhostejná ke svému okolí a budoval se vztah k čistému
životnímu prostředí a jeho ochraně.
Naučné stezky neslouží jen obyvatelům dané obce, ale jsou určeny široké veřejnosti a návštěvníkům.

Cílem projektu je vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí kolem vodních toků a podél naučných stezek a provést údržbu a drobné opravy mobiliáře (cedulí, košů, laviček, herních prvků apod.) Projekt byl již realizován v předchozích dvou letech a setkal se v dotčených obcích s pozitivním ohlasem.

 

Do akce je zapojena veřejnost včetně dětí a mládeže. Proběhne v každé obci zvlášť. V letošním roce se realizuje v obcích Merklín, Pernink, Jáchymov, Děpoltovice, Sadov, Hroznětín.

 

SKHZ je koordinátorem celé akce v území. Obce jsou jednotlivými garanty vedení akce v místě.Cílem je motivovat veřejnost, aby nebyla lhostejná ke svému okolí a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. Naučné stezky neslouží jen obyvatelům dané obce, ale jsou určeny široké veřejnosti a návštěvníkům.

Na projekt byla schválena dotace z Karlovarského kraje.

   

 

Strategické dokumenty a pasporty

Rada SKH-Z schválila podání žádosti do Operačního programu Zaměstnanost, priortní osa 4 Efektivní veřejná zpráva číslo výzvy 03_18_092

Předmětem žádosti je zpracování strategických dokumentů a pasportů pro jednotlivé obce svazku. Do projektu  se zapojuje celkem 14 obcí.

Dále bylo shváleno začleneny dokumenty za svazek - Strategie rozvoje SKH-Z, Studie vybudování záchytných parkovišť pro běžkaře, Studie vybudování sítě půjčoven elektrokol.

V případě přidělení dotace bude projekt realizován do konce roku 2022.

 

 

Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím

Elektronický průvodce je v podstatě e-knížka ve formátu pdf, která lze stáhnout do mobilu, tabletu či počítače. Bude k dispozici na stránkách SKHZ,  na stránkách jednotlivých obcí a případně infocenter. Dále bude nabízena ubytovatelům a provozovatelům služeb mikroregionu k umístění na jejich stránky. Průvodce bude k dispozici zdarma. Cílem je přinést ucelenou nabídku turistických cílů a atraktivit volného času na území mikroregionu a v blízkém okolí. A to nejen turistům, ale i místním obyvatelům. Elektronická verze navíc umoňuje prokliky přímo na stránky konrétních tipů.

 

Kalendář Marcebila v tajemném Krušnohoří

Cílem projektu je vytvořit netradiční marketingový materiál, prezentovat mikroregion. Členky spolku Marcebilek z Hřebečné, což jsou obyčejné ženy ve věku třicet, až sedmdesát let nafotily kalendář v duchu bájné Marcebily a příběhu zpracovaného Petrem Mikšíčkem (kniha Tajná zpráva o Marcebile) 

Na projetk SKHZ přispívá na základě veřejnoprávní smlouvy Klubu chalupářů Hřebečná, z.s.

 

Legenda o Marcebile

Kdysi dávno žila v krušnohoří překrásná panna Marcebila. Přebývala na zámku svého otce na hoře zvané Bartelwulfenberg.  Mnoho mládenců, rytířů a hornických obchodníků jí žádalo o ruku. Ona však  měla jasno v lásce své. Tou byl mládenec Siegfried z panství v Sonnenbergu (Výsluní).  Otec Marcebilin byl ale přesvědčován svým sousedem, rytířem Kunem z hrádku Hassberg, k rodinnému obchodu a provdání Marcebily výměnou za ochranu jeho rýžovišť a štol. Marcebila odmítala a odešla do kláštera v Kadani.  Po návratu oznámila otci, že si do roka musí vzít Siegfrieda, protože se s ním tajně zasnoubila. Kuno nepřenesl přes srdce štěstí snoubenců a v záchvatu žárlivosti v rytířském turnaji, který následoval po svatebním obřadu, novomanžela probodl. Marcebila se vrhla k smrtelně raněnému Siegfriedovi a s posledním stiskem jeho života mu rytířskou rukavici sundala a nasadila si ji sama. Opustila rodný zámek a navždy zmizela do temných hvozdů. Její pomsta na sebe nenechala dlouho čekat. Divoká bouře pobořila zdi hradu Hassberg a proradný Kuno byl spálen ohnivým jazykem, který se zjevil z hloubi Krušnohoří.

 

Marcebila, vládkyně Krušnohoří, dnes?

Hledači Marcebily vypozorovali, že je to rozervaná žena okolo třiceti let, která žije povětšinou o samotě, protože je ovlivněna svoji kletbou. Svůj hlavní životní boj tak svádí se samotou a anonymitou, uzavřeností lidí a strachem z neznáma. Kvůli své samotě se cítí vnitřně prázdná a potřebuje nutně zaplnit příběhy, které by rozechvěly její srdce a duši. Když ji potkají lidé a popovídají si s ní, sdílí s ní své zážitky, je šťastná a spokojená.  Pokud ale kolemjdoucí Marcebilu odbude,  se zlou se potáže.

Děti Marcebily

Veřejným tajemstvím je, že Marcebila měla za svůj život mnoho dětí. Ty ale vychovávají jejich otcové a pečlivě střeží tajemství, jak ke svému potomku přišli. Tyto děti však jejich pravá matka pravidelně navštěvuje a učí je lásce ke Krušným horám. Mají přirozeně i svoje děti, vnoučata a tak se legenda o Marcebile - pramatce Krušnohorců, šíří dál. Občas se děti Marcebily potkávají na společných sněmech. Protože se ale tato setkání, prý, odehrávají uprostřed nejhustší mlhy, nepodařilo se nikdy je doložit.  Je tedy dost možné, že právě ony ženy, ze spolku Marcebilek z Hřebečné, které nafotily tento kalendář, mají blízko k samotné Marcebile. Očekával bych i možnost, že jsou ve skutečnosti stráží samotné vládkyně Krušnohoří. V kalendáři ukazují místa v Krušných horách a panuje důvodné podezdření, že na některém z těchto míst, možná, legendární sněm probíhá.  Přeji všem Marcebilkám, aby si užily své výjimečnosti a daru, a aby střežily a opečovávaly naši vládkyni.

 

Za spolek Marcebilogů, Petr Mikšíček, zakladatel

 

 

 

ROP   Archiv