Projekty

V roce 2019 realizuje sdružení tyto projekty

 

Kalendář Marcebila v tajemném Krušnohoří

Cílem projektu je vytvořit netradiční marketingový materiál, prezentovat mikroregion. Členky spolku Marcebilek z Hřebečné, což jsou obyčejné ženy ve věku třicet, až sedmdesát let nafotí kalendář v duchu bájné Marcebily a příběhu zpracovaného Petrem Mikšíčkem (kniha Tajná zpráva o Marcebile)

 

Mobilní aplikace Geofun

Cílem projektu je vytvořit hru do mobilní aplikace Geofun představující území obcí Sdružení Krušné hory-západ. Hra směřuje k zatraktivnění regionu. 

 

Hra realizovaná SKH-Z bude pilotním projektem pro prezentaci regionu. Pro dvacet obcí sdružení, které jsou různé svou velikostí i tím, co můžou nabídnout, bude jednotící linkou průvodkyně opět bájná víla Marcebila, která se ztratí v údolí a bude hledat cestu zpátky do hor

Výsledky obou projketů bychom rádi prezentovali při křestu kalendáře.

 

 

Čištění vodních toků a naučných stezek

Cílem projektu je vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí kolem vodních toků a podél naučných
stezek a provést údržbu a drobné opravy mobiliáře (cedulí, košů, laviček, herních prvků apod.) Projekt
byl již realizován v předchozích dvou letech a setkal se v dotčených obcích s pozitivním ohlasem.
Proto bychom v něm rádi pokračovali. Dotace bude použita na nákup materiálu na údržbu a opravu,
nákup ochranných pomůcek (rukavic), pytlů na odpad, svoz odpadu, likvidaci odpadu.
Do akce bude zapojena veřejnost včetně dětí a mládeže. Proběhne v každé obci zvlášť (viz. příloha).
SKHZ bude koordinátorem celé akce v území. Obce budou jednotlivými garanty vedení akce v místě.
Cílem je motivovat veřejnost, aby nebyla lhostejná ke svému okolí a budoval se vztah k čistému
životnímu prostředí a jeho ochraně.
Naučné stezky neslouží jen obyvatelům dané obce, ale jsou určeny široké veřejnosti a návštěvníkům.

Cílem projektu je vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí kolem vodních toků a podél naučných stezek a provést údržbu a drobné opravy mobiliáře (cedulí, košů, laviček, herních prvků apod.) Projekt byl již realizován v předchozích dvou letech a setkal se v dotčených obcích s pozitivním ohlasem.

 

Do akce bude zapojena veřejnost včetně dětí a mládeže. Proběhne v každé obci zvlášť. V letošním roce bude realizován v obcích Merklín, Pernink, Jáchymov, Děpoltovice, Sadov, Hroznětín.

 

SKHZ bude koordinátorem celé akce v území. Obce budou jednotlivými garanty vedení akce v místě.Cílem je motivovat veřejnost, aby nebyla lhostejná ke svému okolí a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. Naučné stezky neslouží jen obyvatelům dané obce, ale jsou určeny široké veřejnosti a návštěvníkům.

 

 

 

Na všechny tři projekty je zažádáno o dotaci na Karlovarský kraj. 

U hry Geofun by v případě přidělení dotace byl navíc natočen o každé obci kráký medailonek s Marcebilou, který by byl využíván i pro prezentační účely obce.

 

 

ROP   Archiv