— POOHŘÍ A BLÍZKÉ OKOLÍ —

Otevřené koryto řeky nabízí zajímavé pohledy do hlubokých lesů 

Ohře je čtvrtá nejdelší řeka na našem území. Pramení v Bavorsku v přírodní rezervaci Smrčiny. Protéká historickou částí města Cheb a chebskou pánví pokračuje v meandrech
přes Karlovy Vary až do Kynšperka nad Ohří.

Otevřené koryto řeky nabízí zajímavé pohledy do hlubokých lesů. Ohře obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do chráněnné krajinné oblasti Slavkovský les. Poměrně rychle se dostává
do soutěsky Svatošských skal a krátce na to do Karlových Varů.
 Následně teče přes bývalé lázně Kyselka do Klášterce nad Ohří.

Sjíždění řeky na kanoi nebo raftu jako aktivita pro zkušené vodáky i začátečníky nabízí různé půjčovny, po cestě je možné zakotvit u několika kempů.

Po řece

Hrad Loket

Hrad se tyčí na skále nad řekou Ohří. Opevněné město
s hradem mnozí nazývali "klíčem ku Království českému". Loket střežil české území již ve 13. století. Hrad Loket je prodchnut historií, příznivci tajemných příběhů a záhad si přijdou na své. Mnoho dohadů a nezodpovězených otázek vyvolává např. loketský "zakletý purkrabí". Na nádvoří hradu se roku 1422 objevil velký kámen. Zkoumali jej nejprve alchymisté a mudrcové, později vědci
a geologové. Je to nejstarší známý meteorit na světě. V Lokti se pořádají různé kulturní akce, přírodní amfiteátr nabízí během léta různé koncerty.

Karlovy Vary

Zde nelze vynechat pramen Vřídlo, unikátní přírodní úkaz. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 °C vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Pod podlahou Vřídelní kolonády se nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody. K procházce městem lákají tři hlavní kolonády - Tržní, Zámecká a Mlýnská. Po ochutnávce všech 12 pramenů je čas okusit i ten třináctý - Becherovku. Muzeum Becherovky seznámí s její více než 200letou historií. Návštěvník nahlédne pod pokličku tajů její výroby a skladování. Na pravou atmosféru ruční výroby skla láká místo, kde se rodí kouzelný svět křišťálu, muzeum sklárny Moser. Lázeňské lesy nabízí řadu vyhlídek, jako je rozhledna Diana, Goethova vyhlídka či Tři kříže. Vyzkoušet si své fyzické možnosti mohou děti i dospělí v přírodním lanovém centru Park Svatý Linhart.

Stoletý dub

V zámeckém parku v Dalovicích najdeme solitérně rostoucí dub, jehož stáří odhadují odborníci na 700-900 let. Je to od r. 1981 "památný strom" a patří mezi nejstarší stromy v ČR. Obvod kmene je 887 cm a výška 18m  Körnerův dub  je pojmenovaný podle německého básníka, který se léčil v Karlových Varech a Dalovice navštěvoval. V blízkosti dubu se nachází jeho pomník.  V parku je také k vidění zámek a tvrziště, pozůstatky obytné tvrze vybudované koncem 12. století.  Bučina u Kyselky

Na kopci Bučina (582 m n. m.), asi 1,5 km od Kyselky, se nachází rozhledna, kterou nechal vystavět kolem roku 1880 Heinrich Mattoni. Umožňuje nádherný výhled do údolí Ohře až ke Karlovým Varům
i na Krušné hory. Na vyhlídkový ochoz, který je ve výšce cca
10 metrů od země, se lze dostat
po překonání 62 schodů. Rozhledna je volně přístupná.

Radošovský dřevěný most

Krytý most v Radošově má značně zajímavou a dlouhou historii. Povolení k jeho stavbě dal 16. dubna 1364 městu Ostrov sám císař Karel IV., aby tak zlepšil původní brod na "Solné stezce"
do Prahy. Most  často ho zachvacovaly plameny a musel být neustále opravován. Když ho nepostihl požár, poškodila jej povodeň. Je dlouhý 62,25 m a široký 5,75 m je na něj povolen vjezd motorových vozidel s hmotností do 5 tun. Zastřešení je udělané bez použití hřebíků a vrutů, jen se spojovacími dřevěnými kolíky. 


Region nabízí několik zajímavých naučných stezek pojednávajících o historii, přírodě
a místních zajímavostech.

Společně s dalšími atraktivitami mikroregionu je naleznete v našem průvodci.

Cyklostezka Ohře

Pro všechny kategorie cyklistů je vhodná cyklostezka podél řeky Ohře. Lehká trasa bez většího převýšení
v délce 110 km vede přes regiony Chebsko, Sokolovsko, Karlovarsko a Ostrovsko. Zajímavými zastávkami jsou bezpochyby centrum řemesel Karlovarského kraje Statek Bernard, královské město Loket či chráněný přírodní výtvor Svatošské skály s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Skály zaujímají rozlohu 2 ha a svými tvary připomínají svatební procesí. V Dalovicích se opouští bezpečná cyklostezka a pokračuje se po silnicích
a místních komunikacích, ale stále po značené cyklotrase. Závěrečný úsek trasy s kopcovitým terénem a běžnou dopravou není vhodný pro malé děti.Do okolí

Obora Hájek

U obce Hájek se nachází stejnojmenná obora s chovem daňků, muflonů a divokých prasat, která sahá až k obcím Velký Rybník a Sadov. Nejlépe ji lze projít po 5,2 km dlouhé naučné stezce. Má celkem čtyři zastavení
s informačními tabulemi zaměřenými na dendrologii, tedy na stromy, a chovanou a volně žijící zvěř a ptactvo. Stezka vede po asfaltových nebo zpevněných cestách, je nenáročná, vhodná pro všechny věkové kategorie.


Hroznětínská zastavení

Stezku tvoří dva turistické okruhy. Přibližuje historii města
i zajímavá místa v jeho okolí. Na prvním okruhu vás čeká nenáročná, čtyři kilometry dlouhá cesta s desítkou zastavení. Zde se seznámíte se vším, co by Vám nemělo
z historie Hroznětína uniknout. Druhý, náročnější okruh je sedm kilometrů dlouhý a provede vás starými místními pověstmi. Na okruzích lze navštívit kostel sv. Petra a Pavla, Flaschnerovu kapličku, židovský hřbitov a nově obnovený altánek Gloriett. 


Horní hrad řečený Hauenštejn

Starobylý hrad, ležící v kopcích asi 1,5 km od hlavní silnice z Ostrova nad Ohří do Kadaně obklopený lesy, potoky
a loukami, od 60. let minulého století chátral. Stávající hradní pán jej již od roku 2000 za pomoci přátel
a dobrovolníků postupně opravuje. Kromě klidného
a romantického okolí hrad nabízí různé výstavy, arboretum a botanickou zahradu, prohlídku gotických sklepení, vyhlídku z gotické věže, dětský koutek na nádvoří, spoustu zajímavých akcí, jako například noční prohlídku hradu, ubytování i občerstvení. Hrad se stal významným kulturním a společenským centrem.