— ČLENOVÉ SDRUŽENÍ —

V současné době je členem svazku dvacet obcí a měst

Město Boží Dar, Obec Dalovice, Obec Děpoltovice, Obec Doupovské Hradiště, Obec Hájek,
Město Horní Blatná, Město Hroznětín, Město Jáchymov, Obec Krásný Les, Obec Kyselka,
Obec Merklín, Obec Nové Hamry, Město Ostrov, Obec Otovice, Obec Pernink, Obec Potůčky,
Obec Sadov, Obec Smolné Pece, Obec Šemnice, Obec Velichov
 


Město Boží Dar


Hornické městečko ležící v nadmořské výšce 1028 m n.m.
je nejvýše položeným sídlem ve stře-dní Evropě.
Podle pověsti zde našli havíři velký kus stříbra. A protože jej považovali za Boží Dar dostala osada toto jméno.
Vznik města je datován rokem 1533 a až do třicetileté války se zde těžilo stříbro. Po úpadku těžby se rozvíjí krajkářství, výroba dřevěných předmětů a těžba rašeliny. 
Ve městě stojí pozdně barokní kostel sv. Anny. Sportovní areál na blízkém Klínovci (nejvyšším vrcholu Krušných hor 1244 m n.m.) a nedaleký Neklid jsou oblíbenými zimními středisky. Boží Dar je také centrem vyznavačů běžeckého lyžování, v létě turistiky a cykloturistiky.
Oblíbené jsou naučné stezky Božídarské rašeliniště, Blatenský vodní příkop a Ježíškova cesta.

Přidružené části:
Rýžovna, Zlatý kopec

Počet obyvatel: 250


Starosta:
Ing. Jan Horník
353 590 782 kl 28  hornik@bozidar.eu

Místostarosta:
Jaroslav Formáček
353 590 782 kl 26   formacek@bozidar.eu

Adresa úřadu:
č.p. 1, 362 62 Boží Dar

Telefon: 353 590 782

E-mail:bozidar@bozidar.eu


Obec Dalovice


Obec tvoří v současnosti tři sloučené obce - Dalovice, Všeborovice
a Vysoká. Rozkládá se v blízkosti Karlových Varů, na soutoku Vitického potoka s řekou Ohří. Založení obce se datuje od roku 1498. Mezi zajímavosti patří zbytky kamenné tvrze ze 13. století, která chránila významnou obchodní stezku z Německa do Čech.
V místním zámeckém parku se nachází památný strom Körnerův dub. Jeho stáří se odhaduje na 700-900 let, má průměr kmene 887 centimetrů a dosahuje výšky 18 metrů. Nese jméno po německém básníkovi, který Dalovice navštěvoval na počátku 18.století při svém léčení v Karlových Varech. Za zmínku stojí Starý zámek ze 16. století, Nový zámek, vystavěný v 19. století, a pseudorománský kostel Panny Marie Utěšitelky postavený v roce 1929 za 3,5 měsíce. S Dalovicemi se lze seznámit prostřednictvím naučné stezky.

Přidružené části: Všeborovice, Vysoká

Počet obyvatel: 1989


Starosta:
Ing. Lukáš Kolovrátek
724 180 365
starosta@ou-dalovice.cz

Místostarostka:
Zdenka Lodrová, 724 180 365 starosta@ou-dalovice.cz

Adresa úřadu:
Hlavní 82/25
362 63 Dalovice

Telefon: 353 222 789

E-mail:
podatelna@ou-dalovice.cz 


Obec Děpoltovice


První písemná zmínka je z roku 1273. V obci se nachází téměř zapomenutý zámek v empírovém slohu, který navštívil v letech
1863-1865 Otto von Bismarck. Po roce 1945 sloužil zámek k provozu státního statku, během jehož provozu zpustl. Nyní je v havarijním stavu. Místní pivovar, který byl v provozu od roku 1915, prožil zlatou éru na přelomu 19. a 20. století.
V obci stojí barokní kostel sv. Michaela s původním mobiliářem z 18. století. Významnou kulturní památkou je dům "U Ströhrů", patrová hrázděná stavba franckého typu.
V Děpoltovicích bylo provozováno navštěvované koupaliště, které už v roce 1930 čítalo více než 300 kabin.
I dnes je obec vyhledávaným letoviskem.

Přidružené části: Nivy

Počet obyvatel: 385


Starostka:
Štěpánka Luxíková
724 173 350
starosta@obecdepoltovice.cz

Místostarosta:
Jiří Štikar, 725 051 054 
místostarosta@obecdepoltovice.cz

Adresa úřadu:
Děpoltovice č.p. 44
362 25 Nová Role

Telefon: 353 951 217

E-mail: info@obecdepoltovice.cz


Obec
Doupovské Hradiště


Obec vznikla k 1.1. 2016 z bývalého vojenského újezdu. Obce ve vojenském újezdu byly specifické, jejich tvář byla dána jejich výjimečnou historickou genezí.

Území obce bylo již od roku 2006 tzv. zpřístupněnou oblastí vojenského újezdu. Na jejím území stojí rozhledna Bučina a nad osadou Dubina také národní přírodní památka Skalky skřítků.

Skrz Doupovské Hradiště protéká Lučinský potok. Severně od obce se nachází Harmanovský kopec o nadmořské výšce 535 metrů. Sídelním centrem obce se stalo sídlo Lučiny včetně území téměř zaniklé osady Činov.

Přidružené části: Lučiny, Činov, Dolní Lomnice, Svatobor

Počet obyvatel: 161


Starostka:
Jarmila Bošková
702 003 268
starostka@doupovskehradiste.cz 

Místostarosta: 
Dušan Todek
722 934 867
mistostarosta@doupovskehradiste.cz 

Adresa úřadu:
Doupovské Hradiště, Lučiny 1
Doupovské Hradiště
362 72  

353 228 570
podatelna@doupovskehradiste.cz  Obec Hájek


První zmínky pochází z roku 1409. V historii obec měnila majitele, prožívala rozkvět i úpadek. V roce 1978 přešla správou pod střediskovou obec Sadov a roku 1990 se Hájek znovu osamostatnil. Po roce 2002 se začíná obec intenzivně rozvíjet. Ve vsi se zachovaly pozůstatky bývalé tvrze, která vznikla pravděpodobně ve 14. století, ale písemné prameny ji poprvé zmiňují až v roce 1567. V blízké osadě Nejda stojí kaple sv. Jana Nepomuckého. Pět hvězd ve znaku obce představuje jeho svatozář. Z Hájku se lze vydat
na řadu výletů pěšky i na kole, lákavým místem je nedaleká obora s muflony a daňky. K vyhlídce a příjemnému posezení láká nově vystavěný altán.

Přidružené části: 

Nejda, Nová Víska

Počet obyvatel: 631


Starosta:
Ing. Vít Hromádko
777 275 899 vit.hromadko@obechajek.cz

Místostarosta:
Stanislav Bartůněk
602 117 960, mistostarosta@obechajek.cz

Adresa úřadu:
Hájek 68
363 01 Hájek

Telefon: 353 842 779

E-mail:
obechajek@obechajek.cz


Město Horní Blatná


Původní hornická osada a jedno z nejvýznamnějších center těžby cínu. Byla založena roku 1532 po objevení bohatých ložisek na Blatenském vrchu. Ve městě se nachází Muzeum
s expozicí hornictví a historií města. Významnou stavbou je kostel sv. Vavřince, který získal svou definitivní podobu roku 1754. Ke kostelu přiléhá hranolová, ve vyšších patrech osmiboká věž z roku 1607.
 Z období intenzivní hornické těžby v 16. století se zachovaly významné technické památky Vlčí jámy, zbytky těžebních šachet, (s ledovou vrstvou i v létě!) a Blatenský vodní příkop. Tento unikátní vodní kanál přiváděl vodu z Božího Daru pro potřeby těžby rud.

Přidružené části: Obec nemá 

Počet obyvatel: 395Starosta:
Robert Petro, 724 180 364 starosta.horniblatna@volny.cz

Místostarostka:
Radka Lehnertová
603 358 703

Adresa úřadu:
Náměstí Sv. Vavřince 1
362 37 Horní Blatná

Telefon: 353 892 209,

E-mail: horniblatna@volny.cz 


Město Hroznětín


Roku 1213 daroval Přemysl Otakar I. tuto osadu Hroznatovi, zakladateli kláštera v Teplé, za jeho vojenské zásluhy. Ten později odevzdal své statky a jmění klášteru. Tak se Hroznětín dostal do správy premonstrátů. Roku 1386 byl povýšen na město. 
Na náměstí stojí kostel sv. Petra a Pavla. Již v 15. století se ve městě začali usazovat Židé, kteří založili ghetto, synagogu
a hřbitov, který patří k nejstarším v Čechách. Židovské památky byly z velké části zničeny za druhé světové války
a zchátralá synagoga byla zbořena roku 1956.
V blízkosti města je možné navštívit zbytky židovského hřbitova. Nedaleká osada Velký Rybník se stejně pojmenovanou vodní nádrží je dnes vyhledávanou rekreační oblastí.

Přidružené části: Bystřice, Ruprechtov, Odeř a Velký Rybník

Počet obyvatel: 2031


Starosta:
Martin Maleček, 724 181 464 urad@mestohroznetin.cz

Místostarosta:
Zdeněk Janský, 731 613 844 mistostarosta@mestohroznetin.cz

Adresa úřadu: Krušnohorské náměstí 1
362 33 Hroznětín

Telefon: 353 618 201

E-mail: urad@mestohroznetin.cz  


Město Jáchymov


Vznik je datován roku 1516, kdy zde byly otevřeny velmi významné stříbrné doly. Sankt Joachimsthal, jak se tehdy nazýval, zachvátila opravdová stříbrná horečka. V roce 1533 dosáhl Jáchymov vrcholu svého rozmachu a s počtem 18 tisíc obyvatel se stal po Praze druhým nejlidnatějším městem v Čechách. Z jáchymovského tolaru, který zde byl ražen již v roce 1520, byl odvozen název amerického dolaru. Nad městem stál od roku 1517 hrad Freudenstein, kde měli svá sídla královští horní hejtmani. Po požáru roku 1636 se zachovaly pouze dvě válcové věže a zbytky okrouhlé bašty. K nejstarším památkám patří špitální kostel Všech svatých. Ve městě je muzeum s expozicí mincovnictví a hornictví a "Jáchymovského pekla", pracovních táborů v 50. letech 20. století, v nichž na těžbě uranu pracovali desetitisíce lidí včetně politických vězňů. Novodobou éru města zahájil objev radia. Léčivé účinky radioaktivní vody předurčily vznik prvních radioaktivních lázní na světě.

Přidružené části: Mariánská, Nové Město, Suchá, Vršek

Počet obyvatel: 2 470


Starosta:
Jiří Kaucký
353 808 113 kaucky@mestojachymov.cz

Místostarostka:
Lada Baránek B.A,
353 808 114 baranek@mestojachymov.cz

Adresa úřadu:
nám. Republiky 1
362 51 Jáchymov

Telefon: 353 808 111

Fax: 353 808 112

E-mail: podatelna@mestojachymov.cz 


Obec Krásný Les


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. V obci se nachází kostel svatého Petra a Pavla, který byl vystavěn patrně již ve 14. století. V roce 1982 vyhořel a byl opraven do dnešní podoby. 
Ve druhé polovině 13. století byl východně od vsi založen zřejmě královský hrad Hauenštejn, dnes Horní Hrad, jako jeden z pohraničních opěrných bodů. Nový hradní pán, který jej zakoupil v roce 2000, se s vervou pustil do opravy zpustošeného hradu a za pomoci přátel a postupně stovky dobrovolníků hrad zpřístupnil veřejnosti a neustále pracuje na jeho obnově. Hrad se stal významným kulturně-turistickým centrem.

Přidružené části: Damice, Horní Hrad

Počet obyvatel: 330


Starosta: 
Pavel Jandák
734 675 811 
starosta@krasnyles.cz 

Místostarostka:
Dana Klapáčová
353 893 120 info@krasnyles.cz

Adresa úřadu:
Krásný Les 20
363 01 Ostrov

Telefon: 353 893 120

E-mail: info@krasnyles.czObec Kyselka


První zmínku o takzvané Bukové kyselce najdeme z roku 1522. Kolem roku 1790 byla Buková kyselka již všeobecně známa. Na počest řeckého krále Otty, který malé lázně roku 1852 navštívil, bylo hlavní zřídlo nazváno Ottův pramen. Roku 1867 si vývoz Ottova pramene pronajal karlovarský vývozce minerální vody Heinrich Mattoni a zahájil výstavbu lázní a vývoz pramene. Již kolem roku 1880 patřila Mattoniho kyselka k nejznámějším minerálním vodám světa. Budovy lázní bohužel celé roky chátraly a postupně dochází k jejich obnově.

Nejstarší a historicky nejzajímavější je část obce Radošov o které jsou první zmínky z roku 1226. Z dalších zajímavostí je původně gotický kostel sv. Václava, starý smírčí kříž na levém břehu Ohře a vývěr Jindřichova pramene.


Přidružené části: Radošov, Nová Kyselka

Počet obyvatel: 801


Starosta: 
Aleš Labík
725 051 065 
starosta@obeckyselka.cz  

Místostarosta:
Mgr. Vladimír Zicha
607 837 207

vladimir-zicha@volny.cz

Adresa úřadu:
Radošov 118
362 72 Kyselka

Telefon: 353 941 127

E-mail: 
e-podatelna@obeckyselka.czObec Merklín


Za své založení vděčí osada hospodářským zájmům tepelského kláštera, který celou oblast získal díky vojenským zásluhám svého zakladatele, velmože Hroznaty. První písemná zmínka je z roku 1273. V roce 1870 zde vznikla první továrna na průmyslový porcelán, roku 1888 byly v Merklíně a v nedalekém Pstruží postaveny první papírny.
 Do blízkých Karlových Varů vede od roku 1902 železnice. Horská naučná stezka, která začíná před místním vlakovým nádražím, nabízí informace o prostředí tzv. Kaffských hor, vyhlídky na panoramata hor a vrchů, horské louky i lesní zákoutí. Obec má ještě jednu naučnou stezku, jenž vede mezi skalní útvary poblíž Merklína. Pojmenována byla po mamutovi.

Přidružené části: Pstruží, Lípa, Oldříš 

Počet obyvatel: 946 


Starosta:
Ing. Zdeněk Gerát
603 887 551 zdenek.gerat@seznam.cz

Místostarosta:
Reichman Robert 
606071329  obecmerklin@volny.cz

Adresa úřadu:
Merklín 6
363 01 Ostrov

Telefon: 353 618 237

Fax: 353 618 187

E-mail: obecmerklin@volny.cz 


Obec Nové Hamry


Leží v nadmořské výšce 690-850 m n.m. Obec založili v 15. století horníci. V 16. století se v tzv. Soví huti vyrábělo sklo barvené kobaltem. Hornictví zde zaniklo v polovině 19. století.
V obci stojí kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1789. Z kamenné rozhledny na Tisovském vrchu, zvaného též Pajndl, lze zhlédnout celou západní část Krušných hor, Doupovské hory, Slavkovský i Český les, bavorské Smrčiny i Karlovy Vary. Na úpatí Dvorského vrchu je v provozu menší lyžařský areál. Lákavá je i letní rekreace v nedalekém přírodním parku Jelení vrch. Součástí obce je osada Jelení, zbytek německé vsi vystěhované po druhé světové válce. Na místě zbořeného kostela se nachází provizorní oltář.

Přidružené části: obec nemá 

Počet obyvatel: 343 


Starostka:
Bc. Eva Machková
602 362 000
 starosta@novehamry.eu

Místostarosta:
Jaroslav Bradáč
602 127 972
mistostarosta@novehamry.eu

Adresa úřadu:
Nové Hamry 333
362 21 Nejdek 1

Telefon: 353 925 131

E-mail: obec@novehamry.eu 


Ostrov je největším městem podhůří centrální části Krušných hor. Historické jádro je památkovou zónou. Starému městu vévodí původně gotický zámek, přestavěný do barokní podoby. Na něj navazuje Palác princů s unikátní Dianinou lázní. V zámeckém parku, který byl ve své době nazýván osmým divem světa, stojí raně barokní letohrádek s bohatě zdobenými interiéry. Dominantami Starého náměstí je radnice z roku 1569 a kostel sv. Michaela
z roku 1617. Na okraji historického jádra se nachází areál piaristického kláštera z roku 1673 s věhlasným gymnáziem.
Po roce 1945 se Ostrov rozrůstal jako sídliště horníků jáchymovských dolů a zaměstnanců závodu Škoda s výrobou trolejbusů. Během několika málo let vzniklo nové město architektonického směru tradicionalismu 50. let 20. století s okázalým Domem kultury na rozlehlém náměstí.
Ostrov je kulturním centrem regionu, místem konání Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. V nedalekém Vykmanově se nachází národní kulturní památka Věž smrti. 

Místní části: Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Horní Žďár, Kfely, Květnová, Liticov, Maroltov, Mořičov a Vykmanov

Počet obyvatel: 16 658


Starosta:
Mgr. David Hanakovič
354 224 880  
dhanakovic@ostrov.cz

Místostarosta: 
Bc. Pavel Čekan 
354 224 881
pcekan@ostrov.cz

Místostarostka:
Kateřina Domalípová
354 224 909
kdomalipova@ostrov.cz

Adresa úřadu: Jáchymovská 1 
363 01 Ostrov

Telefon: 354 224 999

E-mail: podatelna@ostrov.cz


Obec Otovice


Obec byla založena ve 14. století jako zemědělská osada. V 19. století zde žili kromě zemědělců a živnostníků také dělníci a horníci. Byla tu továrna na chemické produkty, lepenku a dřevitý cement. Okolí obce je poznamenáno historickou povrchovou těžbou hnědého uhlí a kaolínu.
Na jihu katastru se nachází bývalý hlubinný důl Excelsior, kde se těžil kaolin. Na západě obce se nachází bývalý zaplavený lom. Dnes je veřejností využíván jako přírodní koupaliště a mezi lidmi nazýván Jáma.
V roce 1976 byly Otovice na přechodnou dobu přičleněny ke Karlovým Varům, v současné době jsou opět samostatnou obcí. Kromě příjemného prostředí zde najdeme ve své době unikát, psí hřbitov. Byl založen na přelomu 19. a 20. stol. na základě podnětu lázeňského hosta, kterému zachránil život německý ovčák.

Přidružené části: Březinky, Kocourek 

Počet obyvatel: 950 


Starostka:
Stefana Švecová
724 180 382, starostka@otovice.cz

Místostarosta:
Jindřich Beneš
724 180 381
j.benes@otovice.cz 

Adresa úřadu: Hroznětínská 130
362 32 Otovice

Telefon: 353 567 637

E-mail: obecniurad@otovice.cz 


Obec Pernink


Za svůj vznik vděčí těžbě barevných kovů. Podle pověsti první hroudu cínové rudy vyhrabal v 16. století medvěd, kterého má obec ve svém znaku. Po ukončení těžby se rozvinula řemesla, výroba paličkovaných krajek a výšivek.
Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice s věží v alpském stylu, byl vysvěcen roku 1716. Mezi další zajímavosti patří kamenný viadukt, který je tvořen šesti oblouky a v nejvyšším bodě dosahuje výšky 20 metrů. Jedná se o technickou památku, nejvýše postavenou stavbu na železničních tratích v ČR. Místní nádraží, se svou nadmořskou výškou 902 m n.m. je druhou nejvýše položenou železnicí v ČR. Pernink je střediskem zimních sportů, v návaznosti na Krušnohorskou magistrálu nabízí upravované běžecké trasy. V místě jsou dva menší skiareály.   

Přidružené části: Rybná, Bludná 

Počet obyvatel: 595


Starosta:
Petr Groh
353 892 104 starosta@pernink.eu

Místostarosta:
Ing. Ladislav Vetešník
777 620 095 ladislav.vetesnik@seznam.cz

Adresa úřadu:
T. G. Masaryka 1
362 36 Pernink

Telefon: 353 892 104

E-mail: podatelna@pernink.eu


Obec Potůčky


Jsou hraniční obcí na státní hranici se SRN - spolkovou zemí Sasko. V 15. a 16. století patřily střídavě České koruně a Sasku. Po roce 1620 odchází z oblasti protestanti, kteří za hranicí zakládají slavné hornické město Johanngeorgenstadt. Těžil se zde cín, stříbro a železo, později vyráběly
i kobaltové barvy na sklo a keramiku.
Samostatná obec Potůčky vznikla až po roce 1654, podél Černého a Hraničního potoka. Velký rozmach přinesla železnice z Karlových Varů, tedy roku 1899. Dominantou je kostel Navštívení Panny Marie dokončený roku 1911. Po roce 1989 byl otevřen hraniční přechod pro pěší.
Od té doby jsou Potůčky významným turistickým střediskem
a hojně navštěvovaným obchodním centrem, které dnes kromě výhodných nákupů nabízí letní sportoviště a menší skiareál.
V roce 2008 byl otevřen také přechod pro motorová vozidla.

Přidružené části: obec nemá  

Počet obyvatel: 436 


Starosta:
Vlastimil Ondra
602 485 580, starosta@potucky-obec.cz

Místostarosta:
Roman Jeníček
724 325 456 mistostarosta@potucky-obec.cz

Adresa úřadu:
Potůčky 58
362 38 Potůčky

Telefon: 353 820 123

E-mail: potucky@volny.cz


Obec Sadov


Území obce včetně, částí Lesov, Podlesí, Bor a Stráň, leží zhruba
v polovině cesty mezi Karlovými Vary a Ostrovem. Dle dochovaných písemností bylo nejstarší osídlení v Boru roku 1342. Zásadní pro rozvoj obce bylo nalezení kaolinu a otevření uhelných dolů. Nejprve Težařstvo Leopold a Frisch (1898-1922), posléze Důl Leopold - Sadov (1918-1957). Tato průmyslová aktivita posílila obec natolik, že od roku 1930 je vedena jako samostatná obec a posléze do sebe integruje okolní vsi.
Bezesporu největší místní zajímavostí je kostel sv. Máří Magdalény v Boru, který byl postaven okolo roku 1260 v raně gotickém slohu. Později byl barokně upraven a před západním průčelím byla také postavena nová věž. Dále se v obci nachází kapličky, jedna ve Stráni a další v Sadově, ta je z roku 1788.

Přidružené části: Bor, Lesov, Podlesí, Stráň. 

Počet obyvatel: 1273Starosta:
Eduard Frisch
602 777 098, starosta@sadov.cz

Místostarosta:
Ladislav Ludvík
724 180 380 mistostarosta@sadov.cz

Adresa úřadu: 
Sadov 34
360 61 Sadov

Telefon: 353 578 825

E-mail: podatelna@sadov.cz 


Obec
Smolné Pece


Osada na rozlehlé mýtině poblíž Nejdku byla původně označována německým názvem Pechöfen. Jak název prozrazuje, jejím předchůdcem byly zřejmě boudy výrobců smůly, v minulosti hojně využívané zejména bednáři, ševci a dalšími řemeslníky. Obyvatelé se živili "smolařením" - sběrem a následným tavením smůly ve speciálních "smolných pecích".
Vznik osady se datuje roku 1872. Smolné Pece jsou nejmladší
a také jednou z nejmenších obcí Karlovarského kraje. Trvale zde žije kolem 150 obyvatel. Je zde ovšem mnoho rekreačních chat
a chalup. Smolné Pece leží v nádherném lesnatém prostředí, nabízejí možnosti procházek a výletů.

Přidružené části: obec nemá   

Počet obyvatel: 217Starosta:
Rostislav Anděl 
736 219 977 starosta@smolnepece.cz

Místostarosta:
Miroslav Tvrdý
777 055 009 mistostarosta@smolnepece.cz

Adresa úřadu:
Smolné Pece 143
362 25 Nová Role

Telefon: 353 395 105

E-mail: obec@smolnepece.cz


Obec Šemnice


První písemná zmínka pochází z roku 1239, kdy vesnici daroval Boleslav I. z Rýzmburku klášteru v Oseku. V minulosti se v okolí Šemnice těžilo stříbro a pálil vápenec.
Nad místní částí Dubina se rozkládají tajemné Skalky skřítků, dutiny ve skalní stěně. Dnes se většina geologů domnívá,
že otvory vznikly zvětráním vyvrácených stromů ve vulkanických sedimentech. K místu se váže legenda o skřítcích, kteří zde hlídali poklad. Výraznou dominantou krajiny je tajemná a pověstmi opředená Šemnická skála s výhledy ke Krušným a Doupovským horám. Ve skalách se vyskytují vzácné teplomilné rostliny a je zde hnízdiště výra velkého.

Přidružené části: Beraní dvůr, Dubina, Muzikov, Pulovice,
U mostu

Počet obyvatel: 666 


Starosta:
Bc. Josef Fiala
353 941 106 starosta@semnice.cz

Místostarosta:
Mgr. Štěpán Petržilka
353 941 106 

Adresa úřadu:
Dubina 25
362 72 Kyselka

Telefon: 353 941 106

E-mail: obec@semnice.cz


Obec Velichov


Již od 12. století patřil k doksanskému klášteru, později byl lénem panství Horní Hrad. První písemná zmínka je z roku 1226. Z památek lze zmínit zámek z roku 1755, kostel Nanebevzetí Panny Marie a renesanční náhrobní kámen šlechtice Traugotta z Mangoltu z roku 1572.
Na hřbitově je pohřben doktor Josef Löschner, lékař, balneolog a známý propagátor lázní Kyselka. Významným rodákem je hudební skladatel Friedrich Dionys Weber (1766-1842), který založil pražskou konzervatoř
a byl jejím prvním ředitelem. Nad obcí se tyčí majestátný vrch Thebisberg (Děvín, Děvice) se zbytky mohutného strážního hradiště, jež bylo osídleno v době knovízské kultury a též Slovany. Na protějším břehu Ohře, blíže k Radošovu, se rozkládá hradiště na vrchu Koštál.

Přidružené části: obec nemá    

Počet obyvatel: 543 


Starostka:
Ing. Markéta Sinkulová Moravcová
353 942 105, moravcova@velichov.cz

Místostarosta:
Jan Škuthan, 353 942 105, skuthan@velichov.cz

Adresa úřadu:
Velichov 13
363 01 Ostrov

Telefon: 353 942 105

E-mail: obec@velichov.cz