— Partnerství —

Sdružení Krušné hory - západ je partnerem pro projekty realizované svými členy.


Projekty podpořené z Regionálního operačního programu NUTS Severozápad


Město Hroznětín

Podstatou a smyslem projektu bylo vybudování víceúčelového veřejného sportoviště, které ve Městě Hroznětín chybělo.


Obec Dalovice

Hlavní myšlenkou bylo zrekonstruovat zchátralý objekt bývalé mateřské školky, vytvořit důstojné prostory, kam by se mohl vrátit společenský život v obci. Součástí této etapy bylo vybudování nových prostor pro obecní úřad
a především společenského sálu se zázemím.


Cílem projektu bylo vyřešení pohybu chodců s důrazem na bezpečnost žáků ZŠ a MŠ a rozšíření parkovacích míst. Projekt se členil do dvou částí - komunikace ke škole a náměstí.

Cílem projektu byla modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury. Modernizace a úprava stávajících komunikací  včetně parkovišť, chodníků, jejich odvodnění
a osvětlení  a řešení přeložek inženýrských sítí. Projekt se skládal ze čtyř samostatných staveb:

  • Ostrov - 10. Etapa -  území vymezené ulicemi Hlavní - Štúrova - Májová - Luční.
  • Ostrov - 13. Etapa -  území vymezené ulicemi Hlavní - Mánesova - Lidická - S.K.Neumanna
  • Ostrov, revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků -zastavěné území města, jižně od centrální části, mezi ulicemi Masarykova - Krušnohorská - Seifertova - Halasova
  • Ostrov, Seifertova ulice, rekonstrukce vozovky
    a chodníku

Projekt řešil rekonstrukci komunikací,  Vznik jednopruhové vozovky s jednosměrným provozem a výstavbu podélného parkovacího pruhu, výstavbu nových chodníků a osazení chrániček pro budoucí plánované rozvody kabelové televize.

Předmětem projektu bylo vybudování skateparku v lokalitě
za klášterem, vedle areálu bývalých kasáren. Skatepark
o rozloze 1050 m2 slouží pro skateboarding a BMX kola, případně in-line bruslaře a koloběžky.

Projekt se skládal ze dvou staveb. Jednou  bylo parkoviště před lékárnou. Stavba řešila úpravu stávajících místních komunikací včetně parkovišť, jejich odvodnění a osvětlení. Druhou bylo parkoviště u domů č.p. 1350 - 1352 a 1353 - 1356 (tzv. zadní Lidická). Komunikace byla upravena na obytnou zónu. Celkem vzniklo 88 parkovacích stání, z toho pět 
pro tělesně postižené

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost a kvalitní přístup s využitím historických cest k místům
s atraktivitami cestovního ruchu ve městě Ostrov a jeho městských částech. 

Předmětem projektu byla technická a stavební obnova Domu kultury Ostrov, která zahrnuje rekonstrukci střechy, vestavbu výtahu, rekonstrukci balkónu kinosálu 

V rámci projektu  vznikl na místě neudržované zeleně  všem dostupný městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití.

V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy a doplnění komunikací, chodníků, zbudováno bude nové dětské minihřiště s herními prvky a mobiliářem v Horské ulici, dále pak výstavba parkoviště osobních automobilů, revitalizace městské zeleně, výměna veřejného osvětlení
a úprava stávajícího odvodnění.
Podrobné informace o projektech jsou
k dispozici na stránkách města Ostrov

Projekt je realizován
v rámci Programu rozvoje venkova 

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na stránkách města Ostrov

Expozice Zámecká zahrada v proměnách času 

Multimediální expozice na zámku, která je pojata jako vstupní brána k bližšímu poznání historického a stavebního vývoje  unikátní zámecké zahrady. Pro veřejnost je připraven nevšední zážitek zpestřený multimediálním obsahem.