— POPIS ČINNOSTI —

Sdružení Krušné hory - západ bylo založeno za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, propagace kulturních, společenských a sportovních aktivit
v regionu.

Přeshraniční spolupráce obcí pro zajištění společných projektů, získávání finančních prostředků na podporu rozvoje mikroregionu Krušných hor.

Sdružení je garantem vzájemné spolupráce a koordinace a je významnou podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních hodnot. Propaguje nejen tyto výše uvedené činnosti, ale i území Sdružení Krušné hory - západ, ve spolupráci s dalšími institucemi a orgány samosprávy a státní správy.

Sdružení směřuje svoji činnost k postupnému zviditelnění dotčené oblasti, zkvalitnění životního prostředí, propagací vytváří podmínky pro ekonomické zajištění tohoto záměru a je nositelem záruk, že finanční prostředky účelně
a efektivně využije. Činnost Sdružení ve všech oblastech důležitých pro rozvoj regionu, je vykonávaná v souladu s platnou legislativou zejména zákonem o obcích.

Sdružení směřuje svou činnost k vytváření podmínek vzdělávání, pořádání seminářů, vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace, školy, samosprávu, státní správu a případné další zájemce, včetně obyvatel regionu všech věkových skupin.  V roce 2023 obdrželo Sdružení dotaci  Karlovarského kraje na plat manažera 

Činnost Sdružení podporuje 


Na našem webu jsou použité fotografie 
z webu www.kvpoint.cz Navštivte nás na facebooku

Sdružení zaměřuje svou činnost především na oblasti:


  • Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.

  • Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.

  • Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.

  • Školící a vzdělávací činnost se zaměřením zejména na problematiku pro neziskové organizace, samosprávu a státní správu.

  • Poradenská činnost při čerpání dotací z EU, Programu rozvoje venkova apod.

  • Metodická a odborná pomoc při tvorbě, realizaci a administraci projektů žadatelů.

  • Pořádání výměnných stáží v rámci zemí Evropské unie a realizace ediční, dokumentační a vzdělávací činnosti, pořádání vlastních kulturních,společenských či osvětových akcí, organizací odborných seminářů, besed, konferencí a jiných pracovních setkání