Popis činnosti

 

Sdružení Krušné hory - západ bylo založeno za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, propagace kulturních, společenských a sportovních aktivit v regionu.

 

Přeshraniční spolupráce obcí pro zajištění společných projektů, získávání finančních  prostředků na podporu rozvoje mikroregionu Krušných hor.

 

Sdružení je garantem vzájemné spolupráce a koordinace a je významnou podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních hodnot. Propaguje nejen tyto výše uvedené činnosti, ale i území Sdružení Krušné hory - západ, ve spolupráci  s dalšími institucemi a orgány samosprávy a státní správy.

 

Sdružení směřuje svoji činnost k postupnému zviditelnění dotčené oblasti, zkvalitnění životního prostředí, propagací vytváří podmínky pro ekonomické zajištění tohoto záměru a je nositelem záruk, že finanční prostředky účelně a efektivně využije. Činnost Sdružení ve všech oblastech důležitých pro rozvoj regionu, je vykonávaná v souladu s platnou legislativou  zejména zákonem o obcích.

 

Sdružení směřuje svou činnost k vytváření podmínek vzdělávání, pořádání seminářů, vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace, školy, samosprávu, státní správu a případné další zájemce, včetně obyvatel regionu všech věkových skupin.  

 

Sdružení směřuje svou činnost především v oblastech:

  • Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potencionálu kraje. 
  • Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
  • Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů. 
  • Školící a vzdělávací činnost se zaměřením zejména na problematiku pro neziskové organizace, samosprávu a státní správu.
  • Poradenská činnost při čerpání dotací z EU, Programu rozvoje venkova apod.
  • Metodická a odborná pomoc při tvorbě, realizaci a administraci projektů žadatelů.  
  • Pořádání výměnných stáží v rámci zemí Evropské unie a realizace ediční, dokumentační a vzdělávací činnosti, pořádání vlastních kulturních,společenských či osvětových akcí, organizací odborných seminářů, besed, konferencí a jiných pracovních setkání.