— Archiv —

Realizované projekty

Budování kapacity místního rozvoje v regionu Krušné hory - západ

V rámci projektu byly zpracovány projektové dokumentace a architektonické studie pro jednotlivé členské obce. Celkově bylo realizováno 27 dokumentací. 

Abertamy - Prostranství před základní školou; Boží Dar - Krušnohorský víceúčelový sportovní areál; Dalovice - Rekonstrukce náměstí před Obecním úřadem, Rekonstrukce části ulice Letní, Rekonstrukce ulice Horní; Děpoltovice - Rekonstrukce místní komunikace Mezirolí; Hájek - Inline dráha -  sportoviště, příjezdová komunikace a parkoviště; Horní Blatná - Radnice Horní Blatná - Multifunkční centrum infrastruktury a veřejného života;  Hroznětín - Výstavba protipovodňového valu; Jáchymov - Sadové a stavební úpravy nového hřbitova v Jáchymově, Parkoviště
na tř. Dukelských hrdinů; Jenišov - Cyklostezka podél chodovského potoka; Loket - Splašková kanalizace a ČOV;  Merklín - Rekonstrukce fotbalového areálu; Nová Role - Stavební úpravy
č.p. 236 - multifunkční využití budovy občanské vybavenosti - veřejná správa a služby; Nové Hamry - Odstavná plocha u nádraží, Chodník v Blatenské ulici; Ostrov - Bývalé pivovarské sklepy u Kláštera - sanace a stabilizace objektu; U nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova
pro seniory, Stavební úpravy objektu č.p. 1036, využití bývalé městské knihovny na společenské centrum; Otovice - Nová dešťová kanalizace;  Pernink - Stavební úpravy objektu kontribuční sýpky a jejího okolí v k.ú. Pernink, Stezka pro pěší; Smolné Pece - Řešení dopravní křižovatky; Šemnice - Humanizace bytových jednotek Sedlečko; Velichov - Revitalizace obytné zóny u panelového domu a bytovek


Čištění vodních toků a naučných stezek

Tuto akci pořádá Sdružení od roku 2017 pravidelně na podporu ochrany životního prostředí. Vznikla v návaznosti na Čištění řeky Ohře, které organizuje MAS Krušné hory, o.p.s. Převážně se do ní zapojují obce, které jsou mimo povodí řeky Ohře. Cílem projektu je vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí kolem vodních toků a podél naučných stezek a provést údržbu
a drobné opravy mobiliáře (cedulí, košů, laviček, herních prvků apod. Sdružení je koordinátorem celé akce na území mikroregionu. Zúčastněné obce jsou jednotlivými garanty organizace akce v místě. Cílem je motivovat veřejnost,
aby nebyla lhostejná ke svému okolí a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. Naučné stezky neslouží jen obyvatelům dané obce, ale jsou určeny široké veřejnosti a návštěvníkům. Úklidové akce jsou zároveň příležitostí k setkání  a posilování místní komunity.


Studie Vodácké infrastruktury na Ohři 
ve správním území obce Velichov

Cílem projektu bylo popsat a blíže identifikovat problémy a potřeby v území související s vodáckou turistikou a navázat na již zpracované projektové dokumentace v území tj. např. "Vyhledávací studie Cyklostezka Ohře - Velichov" a na Studii "Česko-německá ekologická vodní turistika". 

Vítejte zpět v Ostrově pane Bachu!

Projekt realizovaný v roce 2013 u příležitosti oslavy 295 let významné návštěvy skladatele J. S. Bacha v Ostrově a místním Zámeckém parku, kde čerpal tvůrčí energii pro tvorbu hudebního díla Malý harmonický labyrint. V rámci projektu byla vydána brožura, pořádána malířská soutěž pro děti, koncert a seminář.Cykloturistická mapa

Mapa byla vytvořena na podporu cestovního ruchu jako společný marketingový materiál. Zachycuje turistické a cykloturistické trasy na území mikroregionu. Podává základní informace o jednotlivých obcích.  Obsahuje také přehled místních rozhleden, technických památek, naučných stezek a informačních center regionu. Mapa byla následně realizována v německém překladu.
Propagujeme západní Krušnohoří přes hranice

V rámci projektu byla přeložena hra  "S Marcebilou západním Krušnohořím" do německého jazyka. Tato hra představuje území mikroregionu SKHZ netradiční hravou formou. Došlo k přeložení textů, herních úkolů a videa byla opatřena titulky. Dále byl vytvořen facebookový profil Sdružení v německém jazyce .