— Archiv —

Realizované projekty


Senior není agresor

Cílem projektu je podpora aktivní činnosti seniorů v oblasti bezpečnosti a ochrany lidských práv uspořádáním přednášek s besedou na téma bezpečnosti silničního provozu pro starší řidiče. Nutnost vlastní mobility s věkem roste, nikoliv klesá. Většinovou řidičskou komunitou je starší řidič často neodůvodněně dehonestován.

Co nejdelší udržení přiměřeného životního komfortu i po stránce řidičské způsobilosti je tedy společensky velmi důležitým aspektem. Autoři besedy jsou zkušení dopravní specialisté s celostátní působností. Neformální beseda s posluchači má za cíl doplnit nebo upřesnit některé absentující detaily ve znalostech aplikace platných předpisů. 

Přednáška proběhne ve více obcích svazku.

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje. 

Budování kapacity místního rozvoje v regionu Krušné hory - západ

V rámci projektu byly zpracovány projektové dokumentace a architektonické studie pro jednotlivé členské obce. Celkově bylo realizováno 27 dokumentací. 

Abertamy - Prostranství před základní školou; Boží Dar - Krušnohorský víceúčelový sportovní areál; Dalovice - Rekonstrukce náměstí před Obecním úřadem, Rekonstrukce části ulice Letní, Rekonstrukce ulice Horní; Děpoltovice - Rekonstrukce místní komunikace Mezirolí; Hájek - Inline dráha -  sportoviště, příjezdová komunikace a parkoviště; Horní Blatná - Radnice Horní Blatná - Multifunkční centrum infrastruktury a veřejného života;  Hroznětín - Výstavba protipovodňového valu; Jáchymov - Sadové a stavební úpravy nového hřbitova v Jáchymově, Parkoviště na tř. Dukelských hrdinů; Jenišov - Cyklostezka podél chodovského potoka; Loket - Splašková kanalizace a ČOV;  Merklín - Rekonstrukce fotbalového areálu; Nová Role - Stavební úpravy č.p. 236 - multifunkční využití budovy občanské vybavenosti - veřejná správa a služby; Nové Hamry - Odstavná plocha u nádraží, Chodník v Blatenské ulici; Ostrov - Bývalé pivovarské sklepy u Kláštera - sanace a stabilizace objektu; U nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory, Stavební úpravy objektu č.p. 1036, využití bývalé městské knihovny na společenské centrum; Otovice - Nová dešťová kanalizace;  Pernink - Stavební úpravy objektu kontribuční sýpky a jejího okolí v k.ú. Pernink, Stezka pro pěší; Smolné Pece - Řešení dopravní křižovatky; Šemnice - Humanizace bytových jednotek Sedlečko; Velichov - Revitalizace obytné zóny u panelového domu a bytovek


Čištění vodních toků a naučných stezek

Tuto akci pořádá Sdružení od roku 2017 pravidelně na podporu ochrany životního prostředí. Vznikla v návaznosti na Čištění řeky Ohře, které organizuje MAS Krušné hory, o.p.s. Převážně se do ní zapojují obce, které jsou mimo povodí řeky Ohře. Cílem projektu je vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí kolem vodních toků a podél naučných stezek a provést údržbu
a drobné opravy mobiliáře (cedulí, košů, laviček, herních prvků apod. Sdružení je koordinátorem celé akce na území mikroregionu. Zúčastněné obce jsou jednotlivými garanty organizace akce v místě. Cílem je motivovat veřejnost,
aby nebyla lhostejná ke svému okolí a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. Naučné stezky neslouží jen obyvatelům dané obce, ale jsou určeny široké veřejnosti a návštěvníkům. Úklidové akce jsou zároveň příležitostí k setkání  a posilování místní komunity.


Studie Vodácké infrastruktury na Ohři 
ve správním území obce Velichov

Cílem projektu bylo popsat a blíže identifikovat problémy a potřeby v území související s vodáckou turistikou a navázat na již zpracované projektové dokumentace v území tj. např. "Vyhledávací studie Cyklostezka Ohře - Velichov" a na Studii "Česko-německá ekologická vodní turistika". 

Vítejte zpět v Ostrově pane Bachu!

Projekt realizovaný v roce 2013 u příležitosti oslavy 295 let významné návštěvy skladatele J. S. Bacha v Ostrově a místním Zámeckém parku, kde čerpal tvůrčí energii pro tvorbu hudebního díla Malý harmonický labyrint. V rámci projektu byla vydána brožura, pořádána malířská soutěž pro děti, koncert a seminář.Cykloturistická mapa

Mapa byla vytvořena na podporu cestovního ruchu jako společný marketingový materiál. Zachycuje turistické a cykloturistické trasy na území mikroregionu. Podává základní informace o jednotlivých obcích.  Obsahuje také přehled místních rozhleden, technických památek, naučných stezek a informačních center regionu. Mapa byla následně realizována v německém překladu.
Propagujeme západní Krušnohoří přes hranice

V rámci projektu byla přeložena hra  "S Marcebilou západním Krušnohořím" do německého jazyka. Tato hra představuje území mikroregionu SKHZ netradiční hravou formou. Došlo k přeložení textů, herních úkolů a videa byla opatřena titulky. Dále byl vytvořen facebookový profil Sdružení v německém jazyce .