Zveřejňované smlouvy

11/2016 Smlouva o obstarání propagace a reklamy - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
11/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - zpracování Pilotní studie vodácké infrastruktury - Karlovarský kraj
3/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - mzda manažera SKHZ v roce 2017 - Karlovarský kraj