Budování kapacity - realizováno! / Capacity building - realized

 
 
 
 
 
 
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ k zadávacím podmínkám projektu:

„Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ“

 
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad – Reg. č. projektu CZ.1.09/2.1.00/30.00712
 

Přílohy:

Zadávací  dokumentace - pro podlimitní veřejnou zakázku na služby dle zákona č. 137/2006 Sb.
 
Příloha č. 1 (součástí zadávací dokumentace) - Krycí list nabídky
 
Příloha č. 2 - ZD – seznam projektů, adresář členů Sdružení KH - Z
 
Další přílohy:
 
Oznámení o veřejné zakázceje zveřejněno na Centrální adrese od 16. 8. 2011 pod č.j. 60063965
 
Kontakty na jednotlivé obce
 
Odpovědi na došlé otázky
 
Odpovědi na došlé otázky 2
 
Odpovědí na došlé otázky 3
 
Doplnění odpovědí - podklady pro oblast města Boží Dar k PD č. 29
 
V poslední den lhůty pro podání nabídek – 12.9.2011 lze tuto podat do 10:00 hodin.
 
Kontakt: Marie Krajcová - Jednatelka SKH-Z, tel.: 353 821 296, e-mail: krusnehory@volny.cz