Seminář / Workshop

Zámecký park Ostrov a jeho přeměna, Zámek Ostrov a jeho historie / Castle park Ostrov and its transformation, Castle Ostrov and its history

- seminář enviromentální výchovy v rámci projektu „Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ“ / Environmental education workshop within the project “Capacity Building for Regional Development in the Region Ore Mountains West“ 

- 11. 12. 2012

Témata semináře / Workshop topics:

Představení projektu a jeho úskalí - Marie Krajcová – jednatelka Sdružení

Proměna a historie zámeckého parku – Mgr. Zdenka Čepeláková

Rekonstrukce zámku, jeho proměny a nové objevy – Mgr. Lubomír Zeman (ÚPP Loket)

 

Presentation of the project and its pitfalls - Marie Krajcová – managing director of the Association
Transformation and history of the castle park – Mgr. Zdenka Čepeláková
Reconstruction of the castle, its changes and new findings and discoveries – Mgr. Lubomír Zeman (ÚPP Loket)
 

 

 


 

ROP seminář 2012

Tato fotogalerie je prázdná.