Seminář II / Workshop II

„Poznávejme se navzájem – lépe se pochopíme“ / Get to know each other - to better understand each other

- seminář v rámci projektu - Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ (CZ.1.09/2.1.00/30.00712) / Seminar within the project - Capacity Building for Regional Development in the Region Ore Mountains West (CZ.1.09/2.1.00/30.00712 – July 9th 2013)

- 9. července 2013 / July 9th 2013

Témata semináře / Seminar topics:

1. Představení projektu „Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ“ - Marie Krajcová – jednatelka Sdružení  
2. Komunitní plán v oblasti sociálních služeb v městě Ostrově  - Mgr.  Lukáš Hanzl, sociální pracovník, Město Ostrov 
3. Začleňování ohrožených skupin do společnosti – zkušenosti dobré praxe Český západ, o.p.s., Dobrá voda, Toužim –  Mgr. Eva Halbrštátová - ředitelka
4. Národnostní menšiny, Integrace cizinců - Mgr. Pavel Vaculík - koordinátor pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců, Karlovarský kraj
 
1. Presentation of the project „Capacity Building for Regional Development in the Region Ore Mountains West“ - Marie Krajcová – managing director 
2. Community Plan focused on social services in Ostrov municipality - Mgr.  Lukáš Hanzl, social affairs, Ostrov municipality
3. Integration of groups at risk in the society - the experience of good practice of nonprofit organization Český západ, o.p.s., Dobrá voda, Toužim –  Mgr. Eva Halbrštátová - manager
4. Ethnic minorities, integration of foreigners - Mgr. Pavel Vaculík - coordinator for Roma affairs, national minorities and integration of foreigners, Karlovarský kraj

 

 

 

 

ROP seminář 2013

Tato fotogalerie je prázdná.