ROP

Budování kapacity místního rozvoje v regionu Krušné hory - západ / Capacity building for local development in the region Ore Mountains West

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad – Reg. č. projektu CZ.1.09/2.1.00/30.00712 / The regional operational programme of cohesion region NUTS II Northwest (ROP Northwest) – Reg. Project-No. CZ.1.09/2.1.00/30.00712.

 

Jsme koordinátorem projektu ROP Severozápad, pokračujte na další sekce / We are the project coordinator of ROP Northwest, please proceed to the next sections:

Budování kapacity/ Capacity building

Budování kapacity II / Capacity building II

Seminář / Workshop

Publicita / Publicity