Závěrečný účet

15.05.2015 09:58

Sdružení Krušné hory - západ oznamuje s odvoláním na ustanovení § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, zveřejnění návhu svého závěrečného účtu za rok 2014.

Občané členských obcí a měst se mohou s obsahem návrhu závěrečného účtu seznámit:

  • každý pracovní den v sídle sdružení,
  • nebo v úřední dny v kancelářích obecních a městských úřadů členských obcí a měst
  • nebo na internetových stránkách SKHZ, záložka "rozpočet"


Připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit občané členských obcí a měst písemně nebo ústně ve lhůtě do 10. 6. 2015 v sídle sdružení nebo ústně na řádném zasedání Valné hromady sdružení obcí konaném dne 11. 6. 2015 od 9:00 hod. ve společenském sále Vejškovka, Klínovecká 1407, Ostrov, 1. patro.