Závěrečný účet za rok 2015

03.05.2016 12:24

Sdružení Krušné hory - západ oznamuje s odvoláním na ustanovení § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, zveřejnění návhu svého závěrečného účtu za rok 2015.

Občané členských obcí a měst se mohou s obsahem návrhu závěrečného účtu seznámit:

- každý pracovní den v sídle sdružení,

- nebo v úřední dny v kancelářích obecních a městských úřadů členských obcí a měst

- nebo na internetových stránkách SKHZ, záložka rozpočet.


Připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit občané členských obcí a měst písemně nebo ústně ve lhůtě do 9. 6. 2016 v sídle sdružení nebo ústně na řádném zasedání Valné hromady sdružení obcí konaném dne 10. 6. 2016 od 9:00 hod. ve společenském objektu v Dalovicích.