Zadávací podmínky - I malé památky jsou součástí našeho života

28.08.2014 13:15

Sdružení Krušné hory - západ vyhlašuje výběrové řízení na dílo: I malé památky jsou součástí našeho života - restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v Krásném Lese. Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 11. 09. 2014 do 10:00 hodin.

Zadávací podmínky a přílohy ke stažení zde:

Zadávací podmínky

Návrh smlouvy o dílo

Restaurátorský záměr

Rozpočet

Rozhodnutí formou závazného stanoviska