VYHODNOCENÍ POUŽITÍ POSKYTNUTÉ DOTACE

10.11.2018 15:58

PROJEKT: ČIŠTĚNÍ VODNÍCH TOKŮ A NAUČNÝCH STEZEK V ÚZEMÍ OBCÍ SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD

Projektu se v měsíci září za SKHZ účastnily tyto obce: Merklín, Hroznětín, Hájek, Pernink, Sadov. V Merklíně a Perninku se úklid konal v den celosvětového úklidu World Cleanup Day, ostatní obce si vybraly vlastní zářijový termín. Ing. Moravcová – předsedkyně sdružení, těmto členům SKHZ dovezla pytle i rukavice dle jejich požadavku. Manažerka SKHZ s nimi domluvila další podrobnosti ohledně svozu odpadu a propagace projektu v jejich obcích. Informace o projektu a termín čištění se občané obce dozvěděli z obvyklých zdrojů danné obci blízké. Manažerka sdružení zrealizovala plakát, kde byly zveřejněné inforamce o projektu, termíny si zástupci každé obce dopsali samostatně. Plakát byl kromě zveřejnění v obcích, které se úklidu účastnily, zveřejněn na FB sdružení a následně sdílen.

Merklín: V Merklíně zorganizoval úklid starosta obce spolu s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklín – oddíl Mladých hasičů Plamínek. Výše uvedené akce se zúčastnilo na 50 dospělých i dětských dobrovolníků z obce, kteří celkem v okolí Eliášova potoka a obce Merklín zlikvidovali přibližně 5 tun odpadu, jenž následně roztřídili a připravili k hromadnému odvozu.

Dále byl uklizen prostor v okolí oblíbeného lesního jezírka Merklín, kde došlo i o odstranění polomu stromu, který byl celým svým kmenem do jezírka ponořen. V Merklíně se dále opravovala Horská naučná stezka Mamut. Realizovaly se opravy mobiliáře, natíraly se informační cedule a bylo třeba zcela nahradit poškozené rámy a stříšky u těchto

informačních cedulí. NS byla dále uklizena dětmi z místní základní školy a dalšími dobrovolníky.

Hroznětín: V Hroznětíně zorganizoval úklid starosta obce a účastnili se ho dobrovolníci z obce, kteří čistili vodní tok Bystřici. Obec si nechala odpad odvézt na vlastní náklady.

Hájek: V Hájku zorganizoval úklid starosta obce a účastnili se ho dobrovolníci z obce, kteří čistili Naučnou stezku Obora. Jednalo se o obvyklý úklid odpadků, které zanechali v oboře turisté a nebyl nijak velký. Obec si nechala odpad odvézt na vlastní náklady.

Pernink: V Perninku zorganizovala úklid starostka obce a účastnili se ho dobrovolníci z obce. Jednalo se o 25 osob z toho 15 dětí, prošli Naučnou stezku Krušnohornickoua posbírali 15 pytlů odpadu. Odpad připravili k hromadnému svozu. Na stezce dále realizovali opravy v podobě nátěru informačních cedulí a drobné zásahy proti pleveli a škůdcům.

Sadov: V Sadově zorganizoval úklid starosta obce a účastnili se ho dobrovolníci z obce, kteří čistili Sadovský potok a jeho okolí vč. blízkého naučného parčíku. Zúčastnilo se cca 15 občanů. Odstraňovali také náletové křoviny a dřeviny v okolí mostu přes Sadovský potok. Odpad připravili k hromadnému svozu.

V rámci projektu bylo společně odvezeno cca 9,76 t netříděného odpadu.
Projekt tedy pomohl k vyčištění řady lokalit na území SKHZ a působil i edukačně, vzhledem k tomu, že se ho účastnily i děti.