Valná hromada SKHZ

02.12.2019 08:46

Valná hromada Sdružení Krušné hory - západ se koná 12.prosince 2019 od 10:00 hodin na městském úřadě v Jáchymově.

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z poslední VH
 2. Informace o provedené kontrole hospodaření
 3. Informace o výsledku elektronického hlasování per rollam o změně Stanov SKHZ
 4. Informace o projektech SKHZ 2019
 5. Informace o další činnosti SKHZ za rok 2019
 6. Informace o činnosti MAS Krušné hory, o.p.s.
 7. Stanovení výše příspěvků SKHZ na rok 2020
 8. Rozpočet SKHZ na rok 2020
 9. Inventarizace majetku a závazků SKHZ k 31.12. 2019
 10. Rozpočtové opatření č.2/2019
 11. Odměňování členů orgánů SKHZ
 12. Náměty na projekty 2020
 13. Různé