Valná hromada SKHZ

14.12.2018 14:08

Valná hromada SKHZ se koná ve čtvrtek 20. prosince 2018 od 9:30 hodin v Kolibě u Medvěda.

 

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z poslední VH

 2. Volba 7 členů rady SKHZ

 3. Volba předsedy rady SKHZ (a zároveň předsedy SKHZ)

 4. Volba místopředsedy rady SKHZ (a zároveň místopředsedy SKHZ)

 5. Volba 3 členů dozorčí komise

 6. Stanovení výše příspěvků SKHZ na rok 2019

 7. Rozpočet SKHZ na rok 2019

 8. Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení Krušné hory – západ na období 2020 – 2023

 9. Inventarizace majetku a závazků SKHZ k 31. 12. 2018

 10. Rozpočtové opatření č. 2/2018

 11. Náměty na projekty 2019