Valná hromada SKH-Z

27.05.2019 10:35

Valná hromada Sdružení Krušné hory - západ se koná 13.června 2019 od 10:00 hodin na obecním úřadě v Hájku.

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z poslední VH
 2. Hospodářský výsledek SKHZ za rok 2018
 3. Účetní závěrka SKHZ k  31.12.2018
 4. Závěrečný účet SKHZ za rok 2018
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 6. Informace z jednání se starosty – další vývoj SKHZ
 7. Projekty z Programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji
 8. Projekt „Strategické dokumenty a pasporty“
 9. Projekt „Čištění vodních toků a stezek v území obcí SKHZ.“
 10. Odměňování členů orgánu SKHZ
 11. Různé