Pozvánka na valnou hromadu SKH-Z

03.12.2013 19:42

Vážená paní starostko, 

Vážený pane starosto, 
 
dovolte mi, aby Vás pozvala na jednání valné hromady Sdružení KH – západ, která se bude konat ve v úterý 17. prosince 2013 v 10.00 hodin na MÚ Ostrov, Jednací sál - I. p. 
 

Program jednání valné hromady: 

 
1/  Kontrola úkolů z 13. 6. 2013 
 
2/ Návrh rozpočtu na rok 2014, Rozpočtové opatření č. 2
 
3/ Plán činnosti na rok 2014
 
4/ Informace o realizovaném projektu ROP „Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu  
    Krušné hory – západ a předání výstupů z projektu „Budování kapacity pro místní rozvoj  
    v regionu Krušné hory – západ“ – předání závěrečných faktur, přehled čerpání projektu,
    předání PD a CD projektových dokumentací jednotlivým členům (po skončení VH). 
 
5/ Různé
 
 
V případě, že starostu Obce nezastupuje místostarosta Obce, prosíme o písemné pověření člena Vašeho zastupitelstva k zastupování buď na danou Valnou hromadu, nebo na zastupování po celé volební období. 
Prosím o potvrzení Vaší účasti, nebo Vašeho pověřeného zástupce.
 
Děkuji za Váš čas a věřím, že se jednání valné hromady budete moci zúčastnit, také z důvodu, abychom byli usnášení schopni.
 
Jitka Tůmová, v.r.
Předsedkyně
Sdružení Krušné hory - západ 
Ostrov
 
Pozvánka ke stažení v MS Word Z DE.