Pozvánka na valnou hromadu SKH-Z

24.05.2013 11:42

Vážená paní starostko, 

Vážený pane starosto, 
 
dovolte mi, aby Vás pozvala na jednání valné hromady Sdružení KH – západ, která se bude konat ve čtvrtek 13. června 2013 v 10.00 hodin – Komunitní centrum Pernink.
 

Program jednání valné hromady: 

 
1/  Kontrola úkolů z 11. 12. 2012 
2/  Závěrečný účet, hospodaření za rok 2012 s výrokem auditora
3/  Aktuální informace – realizace projektu  – 2.1 – „Budování kapacity pro místní rozvoj 
     v regionu Krušné hory západ, ROP NUTS 2 SZ  
4/ Schválení Dodatku č. 4  ke smlouvě ÚRR ROP NUTS 2 SZ
5/  Informace o připravovaných projektech roku 2013,
     Informace o podání projektu do OP ŽP – Protipovodňové plány Abertamy, Nové 
     Hamry, Smolné Pece a Velichov z OP ŹP Karlovarského kraje
6/  Optimalizace školství v regionu Krušné hory – západ – Anna Procházková – ekonomka, 
     ZŠ Otovice - svazku obcí Karlovarský venkov  
7/ „Energie pod kontrolou“ Ing. Kadečka - O správě odběrných míst a prezentace projektu 
     (příloha k jednání je pro lepší informaci je přiložena)
8/  Různé
 
 
V případě, že starostu Obce nezastupuje místostarosta Obce, prosíme o písemné pověření člena Vašeho zastupitelstva k zastupování buď na danou Valnou hromadu, nebo na zastupování po celé volební období. 
Prosím o potvrzení Vaší účasti, nebo Vašeho pověřeného zástupce.
 
Děkuji za Váš čas a věřím, že se jednání valné hromady budete moci zúčastnit, také z důvodu, abychom byli usnášení schopni.
 
Jitka Tůmová, v.r.
 Předsedkyně
Sdružení Krušné hory - západ 
     Ostrov
 
Pozvánka ke stažení v MS Word ZDE.