Návštěva Jižních Čech

10.10.2019 09:27

Na počátku října navštívili zástupci SKHZ Jihočeskou centrálu cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Cílem setkání bylo seznámit se s fungováním sítě půjčoven elektrokol, jako příkladem dobré praxe. Obce sdružení řešily záměr sít půjčoven vybudovat v západním Krušnohoří, na území mikroregionu.

S tímto cílem je to prjektu Strategické dokumenty a pasporty zařazeno zpracování studie.

Jednání bylo v přátelském duchu, zástupcům SKHZ se věnovala manažerka projektu a ředitel centrály. Dozvědeli se spoustu zajímavých informací i úskalí, které síť elektrokol přináší. O výsledku jednání  budou starostové obcí informováni na jednání Valné hromady.