Jak na sociální sítě ?

22.10.2019 09:57

Seminář na téma sociálních sítí ve vztahu komunikace s veřejností pořádá v listopadu SKHZ pro své členy.

Zaměřuje se především na to, jak pracovat s obecním facebookem.  Věnuje se základnímu nastavení stránky (stránky organizace) a na praktických příkladech také ukazuje, jak pracovat s obsahem (forma, periodicita a témata příspěvků).