2019

Zveřejněno: 28. 11. 2018

Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2019

 

Zveřejněno: 28. 11. 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2020 - 2023

 

Zveřejněno: 9. 1. 2019 

Schválený rozpočet na rok 2019                                                                    

Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro období 2020 - 2023

 

Zveřejněno: 21. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Zveřejněno: 6.1.2020

Rozpočtové opatření č.2/2019

                                                                        

Zveřejněno: 13. 5. 2019

Návrh závěrečného účtu SKHZ za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Rozvaha k 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018

Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2018

Příloha k 31. 12. 2018

 

Zveřejněno: 21. 6. 2019

Schválený závěrečný účet SKHZ za rok 2018