Program / Programm

Společenská akce proběhla u příležitosti připomenutí si 295 let výročí návštěvy J. S. Bacha v Ostrově a jeho inspirace při tvorbě skladby Malý harmonický labyrint.
 

Die soziale Veranstaltung wurde anlässlich der Gedenkfeier zum 295 Jahre Jubiläum der JS Bach-Besuch auf die Insel und ihre Inspiration bei der Schaffung skladby Malý harmonischen Labyrinth statt.

 

3. 5. 2013

Knihovna Ostrov

14:00    Panelová diskuse s odborníky na téma “Inspirace v bludištích” spojená s tématickou výstavou

 

4. 5. 2013

Letohrádek Ostrov

13:00    Výtvarné dílny pro děti

16:30    Vernisáž výstavy kreseb s tanečním vystoupením ZUŠ Ostrov

Klášterní areál

17:00    Vystoupení pěveckého sboru z Oberwiesenthalu, slavnostní příjezd a pozdrav J. S. Bacha a knížete Leopolda

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

18:00    Koncert J. S. Bach - Malý harmonický labyrint a dobová hudba v podání MgA. Roberta Huga (cembalo)