O projektu / Projekt

 
 

Labyrint s kuželníkemVstupte s námi do ostrovského Zámeckého parku vonícího jarem, do kterého se začínají opírat první paprsky slunce. 

 
Přivolejme si dávnou náladu tohoto magického místa, kdysi nazývaného osmým divem světa. Na svém letním sídle markraběnka Františka Sibylla Augusta vítá a hostí šlechtu, která sem přijíždí z Karlových Varů. Ostrovská Zámecká zahrada je v té době vyhledávaným cílem výletů vzácných hostů.
 
 

 
 
Kommen Sie mit uns in den Ostrover Schlosspark, der nach dem Frühling duftet und die ersten Sommerstrahlen fangen an zu wärmen.
 
Rufen wir die alte Stimmung dieser magischer Lokalität herbei, die damals als der achte Wunder der Welt genannt wurde. In dem Sommersitz der Markgräfin Franziska Sibylla Augusta, wo sie ihre adelige Gäste, die hierher vom Karlsbad kommen, begrüsst und bewirtet. Der Ostrover Schlosspark ist der Zeit viel Besucher Ziel der damaligen edler Gäste.