Vítejte zpět v Ostrově, pane Bachu! 

Herzlich willkomen wieder in Ostrov meister Bach!
 

1718 - 2013

Zavítejte společně s námi do labyrintu malebné hudby, slavné historie, vznešených gest a krásy zámeckých parků a zahrad. Vydejme se po stopách inspirace hudeního velikána J. S. Bacha, který pobýval mimojiné i v Ostrově a místním Zámeckém parku, kde čerpal tvůrčí energii pro tvorbu hudebního díla Malý harmonický labyrint. Slavíme 295 let od této významné návštěvy. K této příležitosti je vydána brožura, pořádána malířská soutěž pro děti a je pořádána společenská akce a seminář. Více se dovíte v programu a dalších materiálech, které jsou distribuovány v Ostrově a okolí a také jsou ke stažení na tomto webu.

 

Besuchen Sie mit uns in das Labyrinth der malerischen Musik, ruhmreichen Geschichte, edel Gesten und Schönheit Schlossparks und Gärten. Folgen Sie den Spuren der Inspiration hudeního Riesen JS Bach, unter anderen, die auf der Insel und einem örtlichen Schlosspark, wo er zog die kreative Energie der Bildung eines musikalischen Werkes kleinen harmonischen Labyrinth geblieben. Wir feiern 295 Jahre seit diesem wichtigen Besuch. Aus diesem Anlass ist die Veröffentlichung einer Broschüre, organisierte Malwettbewerb für Kinder und organisiert Veranstaltungen und Seminare. Um mehr, Programme und andere Materialien, die in und rund um die Insel verteilt sind und zum Download auf dieser Website zu lernen.

3. - 4. 5. 2013 Ostrov

 

Projděte si i další stránky o projektu / Stöbern Sie durch andere Aspekte des Projekts:

O projektu / Projekt

Historie / Historie

Program / Programm

Brožura / Broschüre

Plán parku a klášterního areálu / Plan des Parks und der Klosteranlage

Dokumentace k projektu / Projektdokumentation

Poděkování / Danksagung