Archiv článků

Valná hromada SKHZ

02.12.2019 08:46
Valná hromada Sdružení Krušné hory - západ se koná 12.prosince 2019 od 10:00 hodin na městském úřadě v Jáchymově. Program jednání: Kontrola usnesení z poslední VH Informace o provedené kontrole hospodaření Informace o výsledku elektronického hlasování per rollam o změně Stanov...

S Marcebilou na procházku Krušnohořím

15.11.2019 14:44
S lavíme! Naše geohra – negeohra "S Marcebilou Krušnohořím" je již na světě. I když bude venku nevlídno, projděte si z tepla svého domova všech dvacet obcí našeho svazku. Vydejte se s místní legendou na strastiplnou pouť Krušnými horami, jenž bude lemována místními pověstmi a zajímavostmi. Ve...

Jak na sociální sítě ?

22.10.2019 09:57
Seminář na téma sociálních sítí ve vztahu komunikace s veřejností pořádá v listopadu SKHZ pro své členy. Zaměřuje se především na to, jak pracovat s obecním facebookem.  Věnuje se základnímu nastavení stránky (stránky organizace) a na praktických příkladech také ukazuje, jak pracovat s...

Setkání

14.10.2019 09:55
SKHZ pořádá setkání svazků, spolků a institucí působících v západním Krušnohoří. Cílem je prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce a koordinace činnosti.

Návštěva Jižních Čech

10.10.2019 09:27
Na počátku října navštívili zástupci SKHZ Jihočeskou centrálu cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Cílem setkání bylo seznámit se s fungováním sítě půjčoven elektrokol, jako příkladem dobré praxe. Obce sdružení řešily záměr sít půjčoven vybudovat v západním Krušnohoří, na území mikroregionu. S...

Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ

09.07.2019 13:10
Dobrovolný svazek obcí Region Karlovarský venkov hledá ředitele/ku pro ZŠ a MŠ  

Dotace na mobilní aplikaci Geofun

26.06.2019 11:27
Sdružení Krušné hory západ získalo dotaci z Programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji na vytvoření hry v rámci mobilní aplikace Geofun - výletní hry s mobilem. Cílem projektu je prezentovat obce mikroregionu. Obdržená dotace je ve výši 70.000,- Kč. Celkové náklady projektu...

Valná hromada SKH-Z

27.05.2019 10:35
Valná hromada Sdružení Krušné hory - západ se koná 13.června 2019 od 10:00 hodin na obecním úřadě v Hájku. Program jednání: Kontrola usnesení z poslední VH Hospodářský výsledek SKHZ za rok 2018 Účetní závěrka SKHZ k  31.12.2018 Závěrečný účet SKHZ za rok 2018 Rozpočtové opatření č....

Dotace na mzdu manažera

27.05.2019 10:32
Pro rok  2019  je činnost našeho sdružení podpořena dotací Karlovarského kraje z Programu obnovy venkova na mzdu manažera ve výši 308.776,- Kč.      

Projekt Čištění vodních toků a naučných stezek v území obcí Sdružení Krušné hory - západ

27.05.2019 10:29
Sdružení Krušné hory - západ organizuje v průběhu jara a podzimu ve vybraných členských obcích čištění vodních toků a naučných stezek včetně opravy a údržby mobiliářů. Členové kteří se do čištění zapojili: obec Sadov, obec Merklín, obec Hroznětín, obec Děpoltovice, město Jáchymov a obec...
Záznamy: 1 - 10 ze 55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>